Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta:
Bank Spółdzielczy w Sztumie
50 8309 0000 0085 6294 2000 0010

Adresat:
Gdański Archipelag Kultury
ul. Dworcowa 9
80 - 026 Gdańsk

W tytule prosimy wpisać następujące dane:
Imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwa zajęć, nazwa miesiąca za który uiszczana jest opłata, nazwa placówki: Wyspa Skarbów

przykład:
"Anna Kowalska, Balet, Czerwiec, Wyspa Skarbów
"

Po dokonaniu przelewu prosimy o poinformowanie o tym fakcie biura Wyspy Skarbów drogą mailową.
Adres: wyspaskarbow@gak.gda.pl