Mętna historia wód

Wyspa Skarbów Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz Izba Pamięci Wincentego Pola
zapraszają na prezentację online


Mętna historia wód,
czyli o tym jak rzeka i morze już nie może...Wystawa czasowa 17.04-26.06.2020
/ Muzeum Wincentego Pola /
GAK Wyspa Skarbów


Rzeki i morza – najważniejsze arterie naszej planety. Niosące wodę, rzeźbiące swoje koryta, rozlewające się w szerokie doliny. Dla zwierząt i roślin to niezwykle bogate środowisko życia. Dla ludzi, miejsca osadnictwa, możliwość transportu. Jednocześnie poprzez działalność człowieka tereny te od stuleci ulegały przeróżnym przemianom.  Nadrzeczne lasy zostały zastąpione terenami rolniczymi, upowszechniono melioracje, zbudowano ingerujące w nurt rzek tamy.  Jednocześnie rzeki stały się miejscem, do którego trafiały najrozmaitsze ścieki pochodzące z miast, pól, zakładów przemysłowych. Czy rzeczywiście ich  historia jest tak mętna jak nam się wydaje?


Naszą podróż zaczniemy od dalekiego Meksyku. To właśnie tam znajduje się miejsce uwielbiane przez setki turystów – laguna Bacala. Następnie powrócimy do naszych macierzystych wód. Postaramy się dostrzec ich codzienne problemy, z którymi muszą się zmagać na co dzień.


Siedem kolorów czystej - nieczystej Laguny. Woda świata  - Kamila Chomicz


Pierwszy raz pojechałam do Meksyku siedem lat temu. Lagunę Bacalar poznałam na kąpielisku ecologico. Przezroczysta i krystaliczna woda rozciąga się tam na kilkunastometrowym brzegu. Od  mojej pierwszej podróży, miejsce to bardzo się zmieniło. Miasto zaczęło się „rozwijać.” Plany tego rozwoju nie uwzględniły jednak ochrony laguny - miejsca atrakcyjnego dla ludzi. Do Bacalar przyjeżdżają tysiące turystów. Jednak infrastruktura miasta nie jest gotowa na ich przyjęcie. System kanalizacyjny w Bacalar i okolicznych wioskach nie działa dobrze. Ścieki, których przybywa wraz z turystami, często bezpośrednio wpływają do laguny, albo dostają się tam przez pęknięcia w starych rur. Spływają tam pestycydy z okolicznych pól uprawnych, śmieci i olej wyciekający z łodzi motorowych.


Kamila Chomicz – biolog, artystka wizualna osobowośc roku 2019 w kategorii polityka, samorządnośc i społeczność lokalna. Realizuje filmy, video, fotografuje. Wciąż poszukuje nowych tematów. Zastanawia ją obecność tradycji i korzeni w kulturze współczesnej. Fascynuje ją świat natury, jego sprzeczna i pełna złożoności struktura.


http://kamilachomicz.pl/


https://radiogdansk.pl/audycje-rg/magazyn-ekologiczny/item/97595-zasmuca-mnie-ze-masowa-turystyka-niszczy-raj-na-ziemi-wystawa-glos-laguny-kamili-chomicz/97595-zasmuca-mnie-ze-masowa-turystyka-niszczy-raj-na-ziemi-wystawa-glos-laguny-kamili-chomicz


Społeczne akcje sprzątania Tugi, w kontekście zwiększenia atrakcyjności rzeki w świadomości mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego
Mariola Mika / Klub Nowodworski


Jak w świadomości mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego jawi się rzeka Tuga. Czy ostatnie 15 lat jej regularnego sprzątania oraz realizacji projektów z nią powiązanych zmieniło postrzeganie i stosunek mieszkańców do swojej rzeki?


Mariola Mika – Skarbnik Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klubu Nowodworskiego, Kierownik Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim, absolwentka zarządzania na kierunku psychologia biznesu Wyższej Szkoły Bankowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy metodą projektową, autorka i koordynatorka wielu dotowanych projektów, w tym z dziedziny ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego Żuław. Współorganizatorka społecznych akcji sprzątania rzeki Tugi.


Naturalne metody oczyszczania wód opadowych
– wielofunkcyjna Zielona Infrastruktura? / Gdańskie Wody Sp. z o.o.


Naturalne metody oczyszczania wód opadowych oparte na Zielonej Infrastrukturze są rozwiązaniem wielofunkcyjnym i mogą być z powodzeniem stosowane nie tylko do zagospodarowania wody opadowej, ale także w celu poprawy jej jakości.


W obliczu dużego tempa zmian klimatu, z którym boryka się coraz więcej miast na całym świecie, poszukiwanie rozwiązań mogących zapewnić adaptację do ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak nawalne deszcze czy susze, staje się sprawą priorytetową. Z postępująca urbanizacją
i związanym z nią zjawiskiem uszczelniania powierzchni zlewni, wiążę się jednak nie tylko konieczność zagospodarowania nadmiernej ilości wody oraz zatrzymania jej w miejscu opadu na wypadek suszy. Woda opadowa spadając na tereny miejskie, spłukuje znaczną ilość zanieczyszczeń, takich jak substancje ropopochodne, metale ciężkie (…).


Cały tekst


http://www.gdmel.pl/index.php


Dziękujemy Ośrodkowi Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi za wyrażenie zgody na udostępnienie  materiałów edukacyjnych oraz artykułów poruszających temat zanieczyszczenia wód.


https://www.woda.edu.pl/


https://www.ekokalendarz.pl/pakiety-edukacyjne/


https://www.woda.edu.pl/artykuly/


Wstęp Wstęp bezpłatny
Kategoria Wystawa