Centrum Wystawiennicze Wyspy Sobieszewskiej i Ujścia Wisły im. Wincentego Pola

 

Centrum Wystawiennicze Wyspy Sobieszewskiej i Ujścia Wisły im. Wincentego Pola GAK oraz „Wyspa Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury serdecznie zapraszają grupy zorganizowanie na warsztaty edukacyjne.

Celem zajęć jest poznanie i odkrycie fascynującej osoby, jaką był Wincenty Pol a także niezwykłej historii Wyspy Sobieszewskiej oraz Żuław Wiślanych.

 Zajęcia trwające ok. 1 godz. dostosowane są do możliwości uczniów, ich wieku i programu nauczania. Wykorzystywane metody skłaniają do aktywnego udziału zarówno uczniów jak i ich opiekunów.

  • Grupy zorganizowane, chcące zwiedzić ekspozycję oraz obejrzeć prezentację multimedialną, prosimy o wcześniejszą rezerwację i kontakt z p. Pawłem Jarczewskim.

  • Rezerwacji spotkań muzealnych oraz warsztatów muzealnych dla grup zorganizowanych można dokonać telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

Zachęcamy do kontaktu i ustalenia terminu wizyty:

 e-mail: wyspaskarbow@gak.gda.pl

 tel. 58 323 91 15

 

 

HISTORIA IZBY PAMIĘCI

 

Izba Pamięci powstała w 1974 roku i została poświęcona wybitnemu pisarzowi, geografowi i podróżnikowi – Wincentemu Polowi.  Jej zadaniem stało się przybliżenie społeczeństwu zarówno twórczości Pola, jak i dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Wyspy Sobieszewskiej oraz Żuław Wiślanych.

 

Początkowo Izba Pamięci mieściła się w jednej z klas Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Tęczowej. Dopiero w 1977 roku, dzięki staraniom Komitetu Osiedlowego w Sobieszewie, otrzymała salę ekspozycyjną w budynku przy ul. Turystycznej 3, gdzie obecnie mieści się siedziba „Wyspy Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury. 

 

Utworzenie Izby Pamięci na obszarze Wyspy Sobieszewskiej przy samym ujściu Wisły nie jest przypadkowe. Wiąże się bowiem z obecnością Wincentego Pola na tych terenach na przestrzeni lat 30. i 40. XIX wieku. Pisarz dzięki tej wyprawie opisał piękno krajobrazu Żuław Wiślanych, stworzył mapy hydrograficzne i wymyślił nazwę geograficzną Śmiała Wisła dla nowoutworzonego w 1840 roku ujścia Wisły w Górkach.

 

Od początku swego istnienia Izba Pamięci była zarządzana społecznie. Jej początki były skromne: kilka pamiątek umieszczonych w pięciu gablotach. Dopiero wytrwała praca społecznych opiekunów: Ryszarda Sykisza i Jana Sidorczaka oraz życzliwość darczyńców przyczyniła się do powiększenia i urozmaicenia ekspozycji. Izba Pamięci gromadziła eksponaty związane z życiem i twórczością Wincentego Pola. Ponadto zbierała obiekty związane z żeglugą morską oraz codziennym życiem mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej i Żuław Wiślanych.

 

Cała ekspozycja została podzielona na kilka części tematycznych takich jak: przedmioty codziennego użytku, czy eksponaty marynistyczne. Wśród nich osobne miejsce zajmuje unikatowy księgozbiór dziewiętnastowiecznych wydań dzieł Wincentego Pola. To efekt owocnej współpracy zarówno z siedzibą Muzeum Lubelskiego oraz z prawnukiem poety – Adamem Polem, który przekazał największą liczbę egzemplarzy jego dzieł.

 

W 2006 roku na prośbę Rady Opiekuńczej opiekę nad zbiorami objęła „Wyspa Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury.

W 2012 r. dotychczasowa nazwa została zastąpiona na Centrum Wystawiennicze Wyspy Sobieszewskiej i Ujścia Wisły im. Wincentego Pola GAK.

 

Społeczni opiekunowie Izby Pamięci Wincentego Pola:

Lata 1974 – 2006
† Ryszard Sykisz
Jan Sidorczak
Rada Osiedla Sobieszewo

Od 2006 – Wyspa Skarbów GAK

2006 – 2007
Monika Roguszczak

2007 – obecnie
Paweł Jarczewski

 

 

ZBIORY I ICH HISTORIA

 


zbiory1

 

 

 


C
entrum Wystawiennicze Wyspy Sobieszewskiej i Ujścia Wisły im. Wincentego Pola GAK (dawniej: Izba Pamięci Wincentego Pola) - to jedyne miejsce o charakterze muzealnym na terenie Wyspy Sobieszewskiej i jedno z dwóch w Polsce poświęcających pracę sylwetce Wincentego Pola.

 

Jednym z wielu zadań Centrum jest prezentacja życia i twórczości Wincentego Pola oraz dawnego, nadmorskiego charakteru Wyspy Sobieszewskiej.

 

Obecnie w skład struktury Centrum Wystawienniczego wchodzą następujące działy tematyczne:

 

1) Dział Ekslibrisu;
2) Dział Etnograficzny gromadzący zbiory z zakresu kultury materialnej Wyspy Sobieszewskiej oraz Żuław Wiślanych;
3) Dział Dokumentacji gromadzący wszelkiego rodzaju dokumenty związane z życiem i twórczością Wincentego Pola jak i terenu Wyspy Sobieszewskiej;
4) Dział Depozytów zawierający zbiory przekazane Izbie Pamięci w charakterze depozytu.


Początki Izby Pamięci Wincentego Pola były skromne: kilka pamiątek umieszczonych w pięciu gablotach w jednej z sal lekcyjnych pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 87.
Pierwsze eksponaty, które stały się podstawa gromadzenia zbiorów, zostały przekazane przez mieszkańca Wyspy Sobieszewskiej – Longina Malickiego, który tym samym stał się inicjatorem ekspozycji muzealnej.

 

Większość podarowanych eksponatów pochodzi z przełomu XIX i XX wieku oraz 20-lecia międzywojennego. Prezentowane przedmioty należały wówczas do świbnieńskich rybaków: Pawła Rućksa oraz Daniela Tesmera.

 

Obok zbiorów o charakterze etnograficznym Centrum Wystawiennicze posiada szereg eksponatów związanych z życiem i twórczością Wincentego Pola. Są to fotografie, obrazy, mapy, a nawet fotokopie rękopisów i korespondencji. W większości są to dary zarówno osób prywatnych jak i instytucji.

 

Wśród darczyńców wyróżnia się prawnuk poety – Adam Pol, który przekazał największą ilość prezentowanych eksponatów. Wśród nich na specjalną uwagę zasługuje bogaty księgozbiór. Pieczołowicie zbierany przez kolejnych społecznych opiekunów, nadaje niepowtarzalny charakter dzisiejszego Centrum. Podarowane przez pana Adama Pola wczesne wydania dzieł Wincentego Pola (z lat 40., 50., 60., 70. XIX w.) można uznać za prawdziwe „białe kruki”. Posiadają one wartość sentymentalną związaną z osobą darczyńcy oraz jego przodkiem.


W 2007 roku swoją działalność rozpoczął Dział Exlibrisu. Podstawą jego zbiorów stał się Międzynarodowy Konkurs na Ekslibris z okazji 200. rocznicy urodzin poety, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród artystów z całego świata m. in.: z Chin i Urugwaju. Obecnie zbiory ekslibrsiów Centrum przekraczają blisko dwa tysiące prac.

 

W 2012 roku dotychczasowa nazwa Izba Pamięci Wincentego Pola została zmieniona na Centrum Wystawiennicze Wyspy Sobieszewskiej i Ujścia Wisły im. Wincentego Pola GAK.

 

zb1zb2zb3

 zb4

zb5