Gdański Archipelag Kultury "Wyspa Skarbów"

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
imprezy
Miesiąc Wykaz Tydzień Dzień Kategorie get as iCal Print
Wydarzenie: 'Poszukiwanie Tożsamości Poprzez Malarstwo, Performans I Na Śląsku Opolskim' Print
  Wystawa
Data: sobota, 04 marca 2017 - 18:00

WWW BANNER - Lucilla

 

m 10 IT "Cykl prac prezentowanych na wystawie Poszukiwanie tożsamości poprzez malarstwo, performans i na Śląsku Opolskim jest konsekwencją realizowania przeze mnie twórczej biografii. Obrazy z tego cyklu powstały poprzez proces wydobywania z pokładów archetypowych form podświadomości imaginarium mojej tożsamości. Imaginarium tożsamości rozumiem jako zbiór abstrakcyjnych wyobrażeń i skojarzeń związanych z egzystencją ale na głębokim, nieświadomym poziomie, które przybierają kształty i formy dopiero po wydobyciu ich z podświadomości na płótno. Malując antycypowałam powstanie tych obrazów, nie będąc pewną ich ostatecznej formy…dlaczego…? Proces twórczy odbywa się w prawej półkuli mózgowej i jest bezpośrednio powiązany z podświadomością i intuicją. Świadomość ma tam dostęp sporadycznie i w roli obserwatora. Tworząc te prace byłam zarówno ich autorką jak i obserwatorką samej siebie. Interesowało mnie w jakiej formie świadome założenia lewej półkuli mózgowej dotyczące imaginarium mojej tożsamości zamanifestują się wizualnie w niezależnej realizacji prawej półkuli. Był to ekscytujący czas malowania i oczekiwania na powstające obrazy. Z mojej perspektywy uzyskałam wizualne potwierdzenie wstępnych założeń: W malarskiej interpretacji imaginarium tożsamości ma charakter „żywej tkanki” - reagującej podobnie do cykli przyrody i podlegającej ciągłym zmianom, odradzającej się i obumierającej. Obrazy wchodzące w skład cykli badających imaginarium tożsamości pulsują rytmicznie, raz się otwierając, raz zamykając, niezmiennie podążając coraz głębiej w malarską materię. Poszukiwanie form abstrakcyjnych zakończyłam wśród struktur geometrycznych, które manifestują eksplorację w naturze: regularności, powtarzalności i rytmiczności towarzyszącej procesom życiowym. Podsumowując, cyklem tym, a szczególnie pracami ostatnimi zatytułowanymi Struktury podświadomie odtworzyłam pełny cykl życia: od narodzin do śmierci i związanej z nią destrukcji.

m IT Obiekt 3 2015 duz y 

Integralną częścią wystawy jest animowany performance Hermeneutyka Lucilli, ilustrujący m. in. postępowanie hermeneutyczne w oparciu o rozważania filozofa Hansa - Georga Gadamera, w których to hermeneutyka porównana jest do drogi w kształcie spirali budującej stożek wciąż uszczegóławianych pytań zwężający się ku horyzontowi zrozumienia, do którego dotarcie jest niemożliwe.

 

Prezentuję również sfilmowany Performance [katartyczny], ilustrowany swoim własnym śpiewem. Postępowanie hermeneutyczne to sposób percepcji rzeczywistości, który jest również moim udziałem. Doświadczanie np. procesu twórczego, a potem próba analizy tego co się wydarzyło jest określana właśnie hermeneutycznym postępowaniem. Antycypowanie sensu w sztuce poprzez odnajdywanie emocjonalnych odniesień osobistych do prac artystycznych to hermeneutyczna interpretacja dzieła. Do takiej właśnie zachęcam podczas wystawy, licząc na dyskusję.

m 9 IT 2015 obiekt 4 copy 

Wystawę zamyka prezentacja poszukiwań tożsamości w miejscu w którym mieszkam, na Śląsku Opolskim. do tych poszukiwań włączam lokalną młodzież. Poszukiwania te mają charakter dydaktyczno-artystyczny i na wystawie prezentuję je na przykładnie dwóch projektów: filmu animowanego „Tożsamość Śląska Opolskiego” z 2015 i projektu „Zmieniam więc Zostaję” z 2010."

Lucilla Kossowska

 

 

4 marca 2017 (sobota), godz. 18:00

Poszukiwanie tożsamości poprzez malarstwo, performans i na Śląsku Opolskim

wstęp wolny

Ekpozycja do 31 marca 2017

Dołącz do wydarzenia na Facebooku:

Facebook logo square 40

https://www.facebook.com/events/167077683790793/

ja w obiektywLucilla Kossowska, malarka, pedagog, anglistka, założycielka Instytutu Edukacji przez Sztukę, doktor sztuki w dyscyplinie sztuki piękne na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, sekretarz zarządu InSEA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę, członkini Związku Polskich Artystów Plastyków w Opolu i Warszawie w interdyscyplinarnej sekcji Młodzi Sztuką. Artystka realizuje m.in. program autorski Angielski przez Sztukę™. Autorka ponad 15 wystaw indywidualnych i 60 grupowych w kraju i za granicą m.in. w Meksyku (Museo MARCO Monterrey), Kolumbii (Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Kartagenie), Europie (Parlament Europejski w Strasburgu, Galeria Miejska w Poznaniu, Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu. Zrealizowała ponad 70 autorskich warsztatów twórczych w kraju i za granicą m.in. dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Biura Wystaw Artystycznych BWA w Katowicach, Muzeum Śląska Opolskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu.
Wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta Opola w 2008 i stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010. Mieszka w Suchym Borze.
www.lucillakossowska.art.pl; www.ieps.com.pl


Zmieniam więc Zostaję 2010

WPROWADZENIE DO PROJEKTU

Projekt jest utrwalony na dwóch płytach DVD, jeden to relacja z warsztatów, drugi to film wyreżyserowany przez dzieci uczestniczące.

 
Projekt artystyczny "Zmieniam więc Zostaję" to cykl 12 warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży integrujący młodzież śląską i polską z terenów wiejskich gminy Chrząstowice poprzez odkrywanie przy pomocy współczesnych środków artystycznego wyrazu czym jest tożsamość Śląska Opolskiego.  Cykl, bezpłatny dla uczestników zwieńczyła wystawa prezentująca prace uczestników w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków „Na Piętrze” w Opolu. Projekt zrealizowała Lucilla Kossowska z Instytutu Edukacji przez Sztukę ze stypendium  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
Projekt  stworzony został z myślą o dzieciach i młodzieży wiejskiej aby rozwijać ich krytyczną świadomość społeczną. Aktywność artystyczna u dzieci i młodzieży stanowi zalążek postawy badawczej i krytycznej, sprzyja wewnętrznej integracji, a wychowanie przez sztukę przygotowuje je do pełnej aktywności społecznej, daje szansę na pozbawione kompleksów, swobodne wyrażanie własnej osobowości, uświadamia o potrzebie rozwijania zmysłu estetycznego, który zapobiega konsumpcyjnemu nastawieniu do życia. Nazwa jest odzewem na społeczną akcję reklamową miasta Opola „Opolskie tu zostaję" mającą na celu skłonić młodych ludzi do pozostawania na opolszczyźnie zamiast emigrować zarobkowo do Niemiec.

 
Podczas trwania warsztatów uczestnicy doświadczyli różnorodnych współczesnych środków artystycznego wyrazu: malarstwa wielkoformatowego-graffiti, akcji plastycznej - street art, ingerencji w przestrzeń społeczną, multimediów, instalacji przestrzennej czy animacji.  Pierwszym etapem w kształtowaniu twórczej autonomii uczestników było zaprojektowanie zakładki internetowej, która stanie się miejscem do prezentacji nie tylko grupowej, ale również indywidualnej. Uczestnicy korzystali w sposób twórczy i konstruktywny ze znajdującej się przy świetlicy Wioski Internetowej, spotkali się ze świadkami historycznej przeszłości Śląska: Konradem Mientusem (wycieczka autobusowa do Dańca do Izby pamięci, którą założył) i Stefanią Pawlety (córką Antoniego Pawlety -84 letnią  której ojciec miał w przedwojennym niemieckim Suchym Borze polską drukarnię, a dziś główna ulica Suchego Boru nosi jego imię). Odbyli wycieczkę do Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i Galerii Muzeum Śląska Opolskiego połączoną z warsztatem malarskim, odkrywali atrybuty tożsamości lokalnej, tworzyli słownik Śląsko – Polski, nakręcili filmu dokumentalno-animowany pt. „Zmieniam, więc zostaję”  oraz doświadczyli wiele innych działań twórczych mających na celu m.in. integrację środowiska dzieci i młodzieży polskiej i śląskiej, wzbudzenie potrzeby aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury lokalnej, zmianę paradygmatu myślenia z „wyjeżdżam” na „zostaję” , jak również pozwoliło dzieciom i młodzieży wiejskiej na spędzenie w sposób kreatywny wolnego czasu.

 
Artystyczne dokonania uczestników zaprezentowano na wystawie końcowej w Galerii ZPAP „Na Piętrze” w Opolu  połaczoną z prezentacją multimedialną.
Wielkoformatowe grafitti „Panorama Gminy Chrząstowice Nowych Szans i Mocnych Stron”, upamiętniające warsztaty zostało na stałe zamontowane na frontowej elewacji Świetlicy w Suchym Borze.

 


 

Tożsamość Śląska Opolskiego

Instytut Edukacji przez Sztukę, Suchy Bór| 2015

kierownik projektu | projektleitung: Lucilla Kossowska
 
uczestnicy | teilnehmer: Dominika Czarnecka, Maja Czarnecka, Paulina Kicia, Tomasz Kopczyński, Marcel Kossowski-Kołodziej, Tycjan Kossowski-Kołodziej, Luiza Kurzyńska, Daria Mateja, Wanessa Opiela, Marta Płocka, Dominik Siwiec, Julia Wawrzynek, Miłosz Wiśniewski, Natalia Ziętek
 
Projekt Tożsamość Śląska Opolskiego pod auspicjami Instytutu Edukacji przez Sztukę zrealizowali szóstoklasiści i gimnazjaliści z terenów wiejskich gminy Chrząstowice, zainteresowani rzeczywistością historyczną regionu.

 
Tożsamość, rozumiana jest w projekcie za Zygmuntem Baumanem jako realizacja własnej biografii, a młodzież uczestnicząca w połowie legitymuje się pochodzeniem śląskim, w połowie polskim.
Projekt przyjął formę mozaiki krótkich filmów animowanych, w których uczestnicy opowiedzieli historie z własnego życia, przeplatane archiwalnymi wypowiedziami Konrada Mientusa. Warsztaty animacji poprzedziła wizyta w Izbie Pamięci tegoż “Ślązaka renesansu” w Dańcu. Młodzi badacze zaprezentowali wyniki swoich prac na samodzielnie przygotowanej wystawie połączonej z wykładem profesora Franciszka Marka, który barwnie opowiedział o bogactwie śląskich wartości obecnych w polskiej kulturze i oświacie.
Tożsamość Śl. Opolskiego jest częścią projektu Michaela Kurzwelly’ego Nowa Amerika w Krainie Migrantów.

 

Logotyp Wyspy Skarbów - transparent mały
 

GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY "WYSPA SKARBÓW"
DOM KULTURY / GALERIA / MUZEUM

ul. Turystyczna 3
Gdańsk Sobieszewo
tel. 58 323 91 15
wyspaskarbow.gak.gda.pl

facebook: https://www.facebook.com/Wyspa-Skarb%C3%B3w-GAK-180596221975877/

 110 50 lat       partnerzy_01logo gdansk na www2partnerzy_03          110 g7226

Dom Sztuki - GAK Dom Sztuki GAK
Dworek Artura Gak Dworek Artura Gak
Winda Gak Winda Gak
Gama GAK Gama GAK
Projektornia GAK Projektornia GAK
Plama GAK Plama GAK
scenaminilogo Scena Muzyczna
Teatr GAK Teatr GAK
Zespół Pieśni i Tańca Gdańsk GAK Zespół Pieśni i Tańca Gdańsk GAK