Gda艅ski Archipelag Kultury "Wyspa Skarb贸w"

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wyspa Skarb體 GAK zaprasza na wystaw

"Wyspa Sobieszewska. Mapa zjaw, trop體 i innych okoliczno禼i / Deep Map, Sobieszewo Island"

Wernisa: 10.01.2014, godz. 18:00, o godzinie 18:30 odby si r體nie spotkanie autorskie z Danielem Bourne.

Fotorelacja z wernisa縰...

Daniel Bourne wiersze o Wyspie
/prze硂縪ne na polski przez Tadeusza Dziewanowskiego/
Wojciech Ko硑szko obrazy Wyspy
/fotograficzne, malowane oraz stworzone elektronicznie/
Jovanka Tomaszewska tropienie i nazywanie Obcych na Wyspie
/wewn眛rz obraz體/

With the support of the New Directions Initiative, Great Lakes College Association,
through a grant from the Andrew W. Mellon Foundation.

Specjalne podzi阫owania dla programu
?New Directions Initiative?, zwi眤anego
z Great Lakes College Association w Stanach Zjednoczonych oraz dla Fundacji imienia
Andrew W. Mellon?a

m przesz硂舵 m

m wyspa na psy m

DANIEL BOURNE

Daniel Bourne jest autorem wielu ksi笨ek, mi阣zy innymi tomik體 poetyckich "Where No One Spoke the Language" i "The Household Gods." Przet硊maczy na j陑yk angielski poezj i eseje Tomasza Jastruna, kt髍e wyda w tomiku pod tytu砮m "On the Crossroads of Asia and Europe", prze硂縴 i opublikowa na 砤mach najwa縩iejszych ameryka駍kich pism literackich znacz眂 ilo舵 dzie innych polskich poet體 i pisarzy, mi阣zy innymi: Krzystofa Kuczkowskiego, Bronis砤wa Maja, Jana Polkowskiego, Stanis砤wa Esden-Tempskiego, Krystyny Lars, Antoniego Pawlaka, Tadeusza Konwickiego, Marka Nowakowskiego, Janusza Andermana, Zbigniewa Macheja, czy Tadeusza Dziewanowskiego. W Polsce jego tw髍czo舵 kilkakrotnie ukazywa砤 si w polskich czasopismach takich, jak "Odra," "Topos," "Protok蟪 kulturalny" i "Nieobecno舵."

W Stanach Zjednoczonych Daniel Bourne jest profesorem wsp蟪czesnej literatury ameryka駍kiej i "creative writing" w The College of Wooster w stanie Ohio, i redaktorem naczelnym magazynu literackiego "Artful Dodge." Urodzi si w roku 1955 i wychowa na farmie w stanie Illinois. Po raz pierwszy przyjecha do Polski w 1980 roku, w okresie "Lata Solidarno禼i." Wielokrotnie potem powraca tu, najpierw na rok podczas stanu wojennego, dzi阫i programowi wymiany mi阣zy Uniwersytetem Indiana a Uniwersytetem Warszawskim, a nast阷nie dzi阫i stypendium Fulbrighta w okresie 1985-87, w celu t硊maczenia polskiej poezji. Obiecnie przebywa w Polsce i pracuje nad nowymi t硊maczeniami, kilkoma projektami dotycz眂ymi "literatury przyrody i miejsca," a tak縠 pisze wiersze. Od lipca realizuje dwa projekty zwi眤ane ze 秗odowiskiem - jeden z Tadeuszem Dziewanowskim o roboczym tytule ?Podr罂 przez cztery krainy" drugi z grafikiem Wojciechem Ko硑szk, zwiazany z Wysp Sobieszewsk, dotycz眂y stworzenie ?g酬bokiej mapy" tego miejsca w sensie historycznym, kulturowym i przyrodniczym.

JOVANKA TOMASZEWSKA

Doktor socjologii, autorka ksi笨ek dla dzieci oraz publikacji z zakresu socjologii i edukacji. Uczy砤 w gimnazjum, liceum i na uniwersytecie. Od lat prowadzi warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci i doros硑ch.


WOJCIECH KOSZKO
Malarz, grafik, rysownik, ilustrator, autor ksi笨ek dla dzieci. Pomys硂dawca i autor serii bajek terapeutycznych o uczuciach wydawanych przez Gda駍kie Wydawnictwo Psychologiczne. W roku 1995 otrzyma nagrod Polskiego Towarzystwa Wydawc體 Ksi笨ek za udzia w wydaniu jednej z najpi阫niejszych ksi笨ek roku, a w latach 1997 oraz 1999 wyr罂nienia w tym縠 konkursie. Przez wiele lat pracowa z dzie鎚i w szko砤ch publicznych, spo砮cznych i artystycznych, tak縠 w 秝ietlicy socjoterapeutycznej oraz w Ognisku Plastycznym.


RAZEM
Wsp髄nie (Jovanka Tomaszewska i Wojciech Ko硑szko) opublikowali ponad 10 ksi笨ek dla dzieci, w tym: ?Leo, Leo i lwy?, ?Leo, Leo i morze?, ?Co zbroi砤 Zbrojownia??, ?Gar舵 rado禼i, szczypta z硂禼i?. ?Osiem spot體 z Sopotu?, ?Opowie禼i z planety Holo? ?Domono, Odlotka i inne dziwol眊i z naszej okolicy?, ?Smoki jak my?, ?Inne opowie禼i z planety Taktali?, ?O! Jajo! Bajka i nie-bajka o przer罂nych jajkach?, a tak縠 e-book ?Mierzeja W. i jej Duch.? Ich najnowsza ksi笨ka ?Kosmos Warszawa? jest laureatk nagrody Mazowieckiej Akademii Ksi笨ki ?Mazowiecki Mak 2013?, a wydany wsp髄nie z Katarzyn Klimowicz e-book ?Ludzie! Co ja czuj?? otrzyma nagrod g丑wn w kategorii ?Kultura ? Wydawnictwa Edukacyjne? w X edycji konkursu Komitetu Ochrony Praw Dziecka ?iat przyjazny dziecku.
S wsp蟪autorami multimedialnych program體 psychoedukacyjnych przeznaczonych dla szk蟪 i plac體ek opieku馽zych ?Grajki-pomagajki? oraz ?Dbajki-grajki?, w ramach kt髍ych stworzyli scenariusze i grafik do film體 animowanych i gier komputerowych.
Prowadz tak縠 zaj阠ia warsztatowe dla dzieci i doros硑ch, szkolenia dla os骲 pracuj眂ych z dzie鎚i oraz realizuj r罂norodne projekty interdyscyplinarne 潮cz眂e cele artystyczne, spo砮czne, edukacyjne i psychoterapeutyczne.

wystawa do 24 stycznia 2014

wst阷 wolny

  partnerzy_01logo gdansk na www2partnerzy_03          110 g7226
Dom Sztuki - GAK Dom Sztuki GAK
Dworek Artura Gak Dworek Artura Gak
Winda Gak Winda Gak
Gama GAK Gama GAK
Projektornia GAK Projektornia GAK
Plama GAK Plama GAK
scenaminilogo Scena Muzyczna
Teatr GAK Teatr GAK
Zesp锟 Pie锟絥i i Ta锟絚a Gda锟絪k GAK Zesp贸艂 Pie艣ni i Ta艅ca Gda艅sk GAK